Verkstad

Varför och när behövs det AC-service?

Det slutna systemet håller sig inte helt slutet med de väderförhållanden som råder i Sverige. Det är vägsaltet som är den största felorsaken till detta. Dagens AC system är tillverkade i aluminium som lätt korriderar och orsakar läckage. AC systemet kan börja läcka redan efter att bilen bara är 2-3 år gammal. Därför rekommenderar vi en årlig AC-service inklusive bort­spolning av vinterns vägsalt. I en årlig kontroll väger vi gasen samt fyller upp till rätt mängd, lägger i en kontrastvätska för att enkelt kunna spåra eventuella framtida läckage, samt rengör AC systemet från vägsalt. Att laga en trasig AC kostar ofta tusentals kronor. Självklart kontrollerar vi era kupéfilter så att ni inandas en ren luft i samband med den årliga servicen.

När mängden köldmedel (gas) minskar arbetar kompressorn oftare än normalt eftersom den inte kan hitta rätt arbetstryck, vilket i sin tur ökar slitaget markant. Då kan 1000 mils körning motsvara 5000-6000 mils slitage. Dagens moderna variabla kompressorer är oerhört känsliga och fastnar lätt i tryckregleringen när dom har för låg gasmängd eller är avstängda under vintern. Av denna anledning ska dom aldrig stängas av. Dagens moderna kompressorer är lätt drivna och påverkar bränsleför­brukningen högst marginellt. Ett kompressorbyte kan kosta tusentals kronor.

Under vintern ska man passa på att köra sin AC på full kyla när man åker in i ett varmgarage så den får arbeta. Detta eftersom de flesta bilmodellerna inte startar kompressorerna under plus 8 grader.

AC-service och underhåll

Bilens klimatsystem ökar både komfort, säkerhet och trivsel i bilen. En jämn och behaglig temperatur påverkar bilförarens körförmåga och medpassagerarnas humör. Det är enkelt att använda AC-systemet, men det behöver också service för att fungera effektivt utan problem som all mekanik. Om ni går i bilbytartankar – kontrollera AC’n innan ni köper bilen det kan bli en dyrköpt erfarenhet om ni inte gör det. Kontakta oss om ni känner er osäkra.

Hur fungerar klimatsystemet?

AC-systemen har utvecklats för att ta bort fukt och värme och se till att luften i kupèn är torr och fräsch. Bilens AC system är ett slutet system där köldmedel cirkulerar med hjälp av en kompressor, principen är densamma som i ett kylskåp. Det är enkelt att använda AC-systemet. Man ställer in önskad temperatur och systemet ska då hålla den inställda temperaturen.